ปรึกษาเภสัชกรทันที

รับยาดีทันใจ

ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์

พร้อมรับยาอย่างสะดวกสบายที่บ้านของคุณ

ทำไมต้อง

MEDCARE ?

ปรึกษาเภสัชกรจากที่ไหนก็ได้

รับคำเเนะนำออนไลน์อย่าง
สะดวก สบาย
โดยไม่ต้องไปร้านขายยา

มั่นใจได้ว่าปลอดภัย 100%

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความ
ลับตามข้อกำหนด PDPA
เเละเกณฑ์สภาเภสัชกรรม

รับยาใน 1 ชั่วโมง

ไม่ต้องเสียเวลารอคิว
รับยาที่บ้านทันทีจากร้านขาย
ยาใกล้คุณ

สนับสนุนเภสัชกรชุมชน

ส่งเสริมวิชาชีพเเละสร้าง
รายได้ให้กับร้านขายยาใน
ชุมชนของคุณ

ใช้งานอย่างไร ?

เลือกเภสัชกรที่
ต้องการปรึกษา

รับ OTP เพื่อยืนยัน
ความปลอดภัย

พูดคุยปรึกษาเภสัชกร
ผ่านระบบ Chat / Call

ชำระเงินค่ายา บริการนำยา
ไปส่งให้ถึงบ้าน

ตอบทุกข้อสงสัย โดย

เภสัชกรตัวจริง

วันนี้ฉันมีอาการปวดหัวเเละเป็นไข้
ทานยาตัวนี้ก่อนอาหารได้ไหม ?
ยาตัวนี้มีฤทธ์ทำให้ง่วงไหม ?
อาการแบบนี้เกิดจากอะไร ?

วางใจได้ในความปลอดภัย

มีการเข้ารหัสข้อมูล
(ENCRYPTION)

รองรับข้อกำหนด
PDPA

อยู่ภายใต้ร่างปฏิบัติ
สภาเภสัชกรรม

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อบุคคลภายนอก

รู้สึกไม่สบาย ?

ต้องการยาฉุกเฉิน ?

ให้ Medcare ดูเเลคุณ